Bydgoskie Obiekty Sportowe

https://bip.bosbydgoszcz.pl/bos/o-spolce/podstawy-dzialania-1/16806,Podstawy-dzialania.html
2022-06-26, 09:20

Podstawy działania

Zadaniem Bydgoskimi Obiektami Sportowymi sp. z o.o. jest zarządzenie obiektami sportowymi, ich modernizacja i rozbudowa  oraz budowanie nowych  na terenie Miasta Bydgoszczy . Aktualnie Spółka zarządza:

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony