Bydgoskie Obiekty Sportowe

https://bip.bosbydgoszcz.pl/bos/o-spolce/struktura-organizacyjna/schemat-organizacyjny/16807,Schemat-organizacyjny.html
2022-06-26, 10:50

Schemat organizacyjny

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Data modyfikacji : 11.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony