Bydgoskie Obiekty Sportowe

https://bip.bosbydgoszcz.pl/bos/o-spolce/struktura-wlasnosciowa/16804,Struktura-wlasnosciowa.html
2022-06-26, 11:05

Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Bydgoskich Obiektów Sportowych Sp. z o.o.wynoszący 100.000,00 zł jest w całości wniesiony przez Miasto Bydgoszcz.

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony